Integrationer

Minska dubbelarbetet

API för integrationer

Spar tid och förenklar användandet

Mobil Omsorg är integrerat med många andra system och antalet integrationer ökar kontinuerligt. Vi är alltid öppna för samarbeten i syfte att underlätta användandet för våra kunder genom ytterligare integrationer.

Nedan ser du hela listan över implementerade integrationer samt teknisk specifikation.

Implementerade integrationer

 • Stockholms stads paraplysystem

  • Utförda timmar​

  • Utförda insatser

 • Pulsen Combine

  • Beviljade timmar​

  • Beviljade insatser

  • Utförda timmar

  • Utförda insatser

 • VISMA Medvind

  • Schemalagda tider för medarbetare​

 • Timecare

  • Schemalagda tider för medarbetare​

 • Heroma

  • Schemalagda tider för medarbetare​

 • VISMA Lön

  • Tjänstgöringstider för medarbetare​

 • Everon

  • Larmhändelser​

  • Kameratillsyn

 • Quinyx

  • Schemalagda tider för medarbetare​

Kommande integrationer

 • SPAR

  • Sökning av personuppgifter​

 • Ehälsomyndigheten

  • Hantering av NLL​

 • Inera

  • Integration av Pascal​

  • Integration till NPÖ

 • Pulsen Combine

  • Dokumentation​

Specifikt om API

I nuläget exporterar vårt standard-API följande uppgifter:

 • Kundens ID

 • Planerade besök av hemtjänst/hemsjukvård för kunden med aktuellt ID

  • tid

  • insatser

  • planerade medarbetare

 • Utförda besök av hemtjänst/hemsjukvård för kunden med aktuellt ID​​

  • tid​

  • insatser

  • medarbetare som utfört besöket

 • Avbokade besök av hemtjänst/hemsjukvård för kunden med aktuellt ID

  • planerad tid​

  • status avbokade

 • Anteckningar skrivna för kunden med aktuellt ID

  • datum​

  • tid

  • text

  • medarbetare som skrivit anteckningen

Teknisk specifikation - API

Background and Scope

This document concerns authentication of an external system to mobil OMSORG's API, using API keys. The external system is here called "Acme", and mobil OMSORG is called "MO".

Key Concepts

Authentication relies on two pieces of data that is shared between MO and Acme,

 • an API key that identifies Acme, and

 • an API secret that authenticates Acme.

 

These strings must be stored in a responsible way, and if there is any risk of them getting into the wrong hands, Acme must notify Joliv, who will then generate a new set of strings.

 

Joliv generates and sends these strings to Acme, along with the URL for the testing and production environments.

REST

MO's API is RESTful and stateless, so each request must be authenticated.

 

JSON

MO accepts data in the request body as JSON, with the content-type "application/json".

MO returns data as JSON.

Company Code

In MO, each customer database is identified by a "company code". A company code usually identifies a customer organisation or site office.

 

The company code is a required parameter for practically all API request.

För ytterligare information kring datautbyte eller samarbete är ni välkomna att kontakta oss.